logo UMCS

Zapytanie: LEBODA ROMAN
Liczba odnalezionych rekordów: 881/88

Autorzy: Roman Leboda, Andrzej Patrykiejew, Stefan Sokołowski, Andrzej Łodyga.
Tytuł: Application of the van der Waals theory in the description of submonolayer adsorption of linear molecules on solid surfaces.
Czasopismo: Pol. J. Chem.
Szczegóły: 1990 : vol. 64, nr 7-12, s. 689-698
Typ publikacji: ARP
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
2/88
Autorzy: Andrzej Łodyga, Roman Leboda.
Tytuł: Zastosowanie krajowego modyfikowanego węgla aktywnego do chromatograficznej kontroli pracy instalacji przygotowania gazu do syntezy amoniaku.
Czasopismo: Przem. Chem.
Szczegóły: 1990 : t. 69, nr 9, s. 402-404
Typ publikacji: ARP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
3/88
Autorzy: Roman Leboda, Andrzej Łodyga, Dorota Sieńko, Paweł Grochowicz.
Tytuł: Adsorpcyjne metody oczyszczania i wzbogacania próbek : ekstrakcja z fazy stałej technika "off-line".
Tytuł angielski: Adrorptive methods of sample puryfication and concentration : solid phase extraction with "off-line" technique.
Czasopismo: Wiadomości Chemiczne
Szczegóły: 1991 : Vol. 45, nr 3-4, s. [217]-244.
Uwagi: Streszcz. pol.Bibliogr.
ISSN: 0043-5104
Typ publikacji: ARP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
[sprawdź dostępność w katalogu BG UMCS]
4/88
Autorzy: A[ndrzej] Łodyga, E[mil] Chibowski, R[oman] Leboda, L[ucyna] Hołysz.
Tytuł: Sposób wzbogacania adsorbentów węglowych, zwłaszcza przemysłowych węgli aktywnych. Opis patentowy. Polska, nr 162 215.
Adres wydawniczy: Warszawa : Urząd Patentowy, 1994
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
5/88
Autorzy: Roman Leboda, J[adwiga] Skubiszewska-Zięba, V. V. Turov, V. I. Bogillo, B[arbara] Charmas.
Tytuł: Badania nad modyfikacją struktury porowatej adsorbentów węglowych.
Tytuł całości: W: A jednak chemia : zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, 25-28 września 1995, Lublin / [red. Anna Kozioł, Jolanta Narkiewicz-Michałek, Tomasz Gęca].
Adres wydawniczy: Lublin : Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : Politechnika Lubelska, 1995
Strony: S. [75] (S-2 P-19)
Typ publikacji: KOP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
6/88
Autorzy: Witold Wolak, Roman Leboda, Zbigniew Hubicki.
Tytuł: Metale ciężkie w środowisku i ich analiza [i.e.oznaczanie].
Adres wydawniczy: Chełm : PIOŚ, 1995
Strony: 140 s.
Uwagi: (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
Typ publikacji: KSP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
7/88
Autorzy: Roman Leboda, J[adwiga] Skubiszewska-Zięba, V. V. Turov, V. I. Bogillo, B[arbara] Charmas.
Tytuł: Modyfikacja właściwości powierzchniowych węgli aktywnych poprzez ich zawęglanie produktami pirolizy substancji organicznych.
Tytuł całości: W: A jednak chemia : zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, 25-28 września 1995, Lublin / [red. Anna Kozioł, Jolanta Narkiewicz-Michałek, Tomasz Gęca].
Adres wydawniczy: Lublin : Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : Politechnika Lubelska, 1995
Strony: S. [76] (S-2 P-20)
Typ publikacji: KOP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
8/88
Autorzy: V. V. Sidorchuk, V. A. Tertykh, R[oman] Leboda, B[arbara] Charmas.
Tytuł: Modyfikacja żeli krzemionkowych kwasami organicznymi w autoklawie.
Tytuł całości: W: A jednak chemia : zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, 25-28 września 1995, Lublin / [red. Anna Kozioł, Jolanta Narkiewicz-Michałek, Tomasz Gęca].
Adres wydawniczy: Lublin : Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : Politechnika Lubelska, 1995
Strony: S. [76] (S-2 P-23)
Typ publikacji: KOP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
9/88
Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, R[oman] Leboda, J[acek] Goworek, J. K. Garbacz.
Tytuł: Characterization of inorganic sorbents by means of adsorption at the liguid-solid interface.
Tytuł całości: W: Adsorption on new and modified inorganic sorbents / ed. A[ndrzej] Dąbrowski, V. A. Tertykh. Amsterdam ; New York : Elsevier, 1996. (Studies in Surface Science and Catalysis ; 99).
Strony: S. 649-672
Typ publikacji: FZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
10/88
Autorzy: R[oman] Leboda, A[ndrzej] Dąbrowski.
Tytuł: Complex carbon-mineral adsorbents : preparation, surface properties and their modification.
Tytuł całości: W: Adsorption on new and modified inorganic sorbents / ed. A[ndrzej] Dąbrowski, V. A. Tertykh. Amsterdam ; New York : Elsevier, 1996. (Studies in Surface Science and Catalysis ; 99).
Strony: S. 115-146
Typ publikacji: FZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
11/88
Autorzy: W[iesław] Grzegorczyk, R[oman] Leboda.
Tytuł: Controlled gasification of carbonaceous materials in a water vapour atmosphere. 1. Description of the process kinetics.
Czasopismo: Adsorpt. Sci. Technol.
Szczegóły: 1996 : vol. 14, nr 3, s. 163-171
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
12/88
Autorzy: W[iesław] Grzegorczyk, R[oman] Leboda.
Tytuł: Controlled gasification of carbonaceous materials in a water vapour atmosphere. 2. Effect of Ca-II and Fe-III ions on the gasification kinetics.
Czasopismo: Adsorpt. Sci. Technol.
Szczegóły: 1996 : vol. 14, nr 3, s. 173-178
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
13/88
Autorzy: V. V. Sidorchuk, V. A. Tertykh, R[oman] Leboda, B[arbara] Charmas.
Tytuł: Studies of the effects of aerosilogel modification by organic acids under high pressures.
Czasopismo: Adsorpt. Sci. Technol.
Szczegóły: 1996 : vol. 14, nr 6, s. 339-347
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
14/88
Autorzy: V[ladimir] V. Turov, R[oman] Leboda, V. I. Bogillo, J[adwiga] Skubiszewska-Zięba.
Tytuł: Surface properties of carbonaceous solids as examined by H1 NMR spectroscopy using the bulk freezing procedure.
Czasopismo: Adsorpt. Sci. Technol.
Szczegóły: 1996 : vol. 14, nr 5, s. 319-330
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
15/88
Autorzy: R[oman] Leboda, A[ndrzej] Łodyga, A[ndrzej] Gierak.
Tytuł: Carbon adsorbents as materials for chromatography. I. Gas chromatography.
Czasopismo: Mater. Chem. Phys.
Szczegóły: 1997 : vol. 51, nr 3, s. 216-232
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.516
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
16/88
Autorzy: V[ladimir] V. Turov, R[oman] Leboda, V. I. Bogillo, J[adwiga] Skubiszewska-Zięba.
Tytuł: Effect of carbon deposition on the surface of aerosil on the structure of adsorption sites and water and benzene interlayers - H1 NMR spectroscopy study.
Czasopismo: J. Chem. Soc. Faraday Trans.
Szczegóły: 1997 : vol. 93, nr 22, s. 4047-4053
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.708
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
17/88
Autorzy: R[oman] Leboda, J[adwiga] Skubiszewska-Zięba, V. I. Bogillo.
Tytuł: Influence of gasification catalyzed by calcium and steam activation on the porous structure of activated carbons.
Czasopismo: Langmuir.
Szczegóły: 1997 : vol. 13, nr 5, s. 1211-1217
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.852
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
18/88
Autorzy: R[oman] Leboda, B[arbara] Charmas, V. V. Sidorchuk.
Tytuł: Physicochemical and technological aspects of the hydrothermal modification of complex sorbents and catalysts. 1. Modification of porous and crystalline structures.
Czasopismo: Adsorpt. Sci. Technol.
Szczegóły: 1997 : vol. 15, nr 3, s. 189-214
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
19/88
Autorzy: R[oman] Leboda, B[arbara] Charmas, V. V. Sidorchuk.
Tytuł: Physicochemical and technological aspects of the hydrothermal modification of complex sorbents and catalysts. 2. Modification of phase composition and mechanical properties.
Czasopismo: Adsorpt. Sci. Technol.
Szczegóły: 1997 : vol. 15, nr 3, s. 215-236
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
20/88
Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, Z[ygmunt] Fekner, R[oman] Leboda, J[acek] Goworek.
Tytuł: Steam-carbon gasification catalyzed by calcium : assessment of the porous structure of active carbons from plum stones and synthetic active carbons.
Czasopismo: Adsorption.
Szczegóły: 1997 : vol. 3, nr 3, s. 233-242
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
DOI:
21/88
Autorzy: V[ladimir] M. Gun'ko, V. I. Zarko, E[mil] Chibowski, V. V. Dudnik, R[oman] Leboda, V. A. Zaets.
Tytuł: Structure of fumed titania and silica/titania and influence of the nature of surface sites on interaction with water.
Czasopismo: J. Colloid Interface Sci.
Szczegóły: 1997 : vol. 188, nr 1, s. 39-57
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.646
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
22/88
Autorzy: V[ladimir] V. Turov, R[oman] Leboda, V. I. Bogillo, J[adwiga] Skubiszewska-Zięba.
Tytuł: Study of hydrated structures on the surface of mesoporous silicas and carbosils by H-1 NMR spectroscopy of adsorbed water.
Czasopismo: Langmuir.
Szczegóły: 1997 : vol. 13, nr 5, s. 1237-1244
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.852
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
23/88
Autorzy: V. I. Zarko, V. M. Gun'ko, E[mil] Chibowski, V. V. Dudnik, R[oman] Leboda.
Tytuł: Study of surfaces properties of fumed alumina/silica materials.
Czasopismo: Colloids Surf., A.
Szczegóły: 1997 : vol. 127, nr 1-3, s. 11-18
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.181
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
24/88
Autorzy: V[ladimir] M. Gun'ko, V. I. Zarko, V[ladimir] V. Turov, R[oman] Leboda, E[mil] Chibowski, V. V. Gun'ko.
Tytuł: Aqueous suspensions of highly disperse silica and germania/silica.
Czasopismo: J. Colloid Interface Sci.
Szczegóły: 1998 : vol. 205, nr 1, s. 106-120
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.679
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
25/88
Autorzy: R[oman] Leboda, A[ndrzej] Łodyga, B[arbara] Charmas.
Tytuł: Carbon adsorbents as materials for chromatography. II. Liquid chromatography.
Czasopismo: Mater. Chem. Phys.
Szczegóły: 1998 : vol. 55, nr 1, s. 1-29
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.389
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
26/88
Autorzy: V[ladimir] V. Turov, R[oman] Leboda, J[adwiga] Skubiszewska-Zięba.
Tytuł: Changes in hydration properties of silica gel in a process of its carbonization by pyrolisis of acetylacetone Zn (Ti) acetylacetonates.
Czasopismo: J. Colloid Interface Sci.
Szczegóły: 1998 : vol. 206, nr 1, s. 58-65
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.679
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
27/88
Autorzy: V[ladimir] M. Gun'ko, V. I. Zarko, V[ladimir] V. Turov, R[oman] Leboda, E[mil] Chibowski, L[ucyna] Hołysz, E. M. Pakhlov, E. F. Voronin, V. V. Dudnik, Y. I. Gornikov.
Tytuł: CVD-titania on fumed silica substrate.
Czasopismo: J. Colloid Interface Sci.
Szczegóły: 1998 : vol. 198, nr 1, s. 141-156
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.679
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
28/88
Autorzy: R[oman] Leboda, J[adwiga] Skubiszewska-Zięba, W[iesław] Grzegorczyk.
Tytuł: Effect of calcium catalyst loading procedure on the porous structure of active carbon from plum stones modified in the steam gasification process.
Czasopismo: Carbon.
Szczegóły: 1998 : vol. 36, nr 4, s. 417-425
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.293
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
29/88
Autorzy: R[oman] Leboda, B[arbara] Charmas.
Tytuł: Evaluation of surface area of carbon component of model carbon-silica adsorbents from adsorption data of p-nitrophenol from aqueous solutions.
Czasopismo: Colloids Surf., A.
Szczegóły: 1998 : vol. 135, nr 1-3, s. 267-275
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.146
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
30/88
Autorzy: V[ladimir] V. Turov, V[olodimyr] V. Brei, K. N. Khomenko, R[oman] Leboda.
Tytuł: H1 NMR studies of the adsorption of water on silicalite.
Czasopismo: Microporous Mesoporous Mater.
Szczegóły: 1998 : vol. 23, nr 3/4, s. 189-196
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
31/88
Autorzy: F. Villiéras, R[oman] Leboda, B[arbara] Charmas, F. Bardot, G. Gerard, W[ładysław] Rudziński.
Tytuł: High resolution argon and nitrogen adsorption assessment of the surface heterogeneity of carbosils.
Czasopismo: Carbon.
Szczegóły: 1998 : vol. 36, nr 10, s. 1501-1510
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.293
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
32/88
Autorzy: V[ladimir] M. Gun'ko, V. I. Zarko, R[oman] Leboda, E. F. Voronin, E[mil] Chibowski, E. M. Pakhlov.
Tytuł: Influence of modification of fine silica by organosilicon compounds on particle-particle interaction in aqueous suspensions.
Czasopismo: Colloids Surf., A.
Szczegóły: 1998 : vol. 132, nr 2/3, s. 241-249
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.146
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
33/88
Autorzy: R[oman] Leboda, V. A. Tertykh, V. V. Sidorchuk, J[adwiga] Skubiszewska-Zięba.
Tytuł: Peculiarities of steam-phase hydrothermal modification of pyrogenic silicium dioxide.
Czasopismo: Colloids Surf., A.
Szczegóły: 1998 : vol. 135, nr 1-3, s. 253-265
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.146
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
34/88
Autorzy: Roman Leboda.
Tytuł: Nazywaliśmy Go Szefem : pożegnania : [o Zdzisławie Suprynowiczu].
Czasopismo: Wiad. Uniw.
Szczegóły: 1999 : nr 10, s. 12-13
Typ publikacji: WP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
35/88
Autorzy: V. A. Pokrovskiy, R[oman] Leboda, V[ladimir] V. Turov, B[arbara] Charmas, J[anusz] Ryczkowski.
Tytuł: Temperature-programmed desorption mass spectrometry of carbonized silica surface.
Czasopismo: Carbon.
Szczegóły: 1999 : vol. 37, nr 7, s. 1039-1047
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.722
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
36/88
Autorzy: Roman Leboda, Stanisław Chodorowski, Jadwiga Skubiszewska-Zięba.
Tytuł: Badania nad wykorzystaniem odpadowych ziem bielących do otrzymywania adsorbentów węglowo-mineralnych.
Czasopismo: Przem. Chem.
Szczegóły: 2000 : t. 79, nr 8, s. 274-277
Typ publikacji: ARP
Język publikacji: PL
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.234
Punktacja ministerstwa: 7.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
37/88
Autorzy: V. M. Gun'ko, R[oman] Leboda, M[ałgorzata] Marciniak, W[iesław] Grzegorczyk, J[adwiga] Skubiszewska-Zięba, A. A. Malygin, A. A. Malkov.
Tytuł: CVD-titania/silica gel carbonized due to pyrolysis of cyclohexene.
Czasopismo: Langmuir.
Szczegóły: 2000 : vol. 16, nr 21, s. 3227-3243
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.045
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
38/88
Autorzy: M[ałgorzata] Marciniak, R[oman] Leboda, W[iesław] Grzegorczyk, V. M. Gun'ko.
Tytuł: Porosity of carbonized mesoporous silica gel/CVD-titania.
Tytuł całości: W: Adsorption science and technology : proceedings of the Second Pacific Basin Conference on Adsorption Science and Technology : Brisbane, Australia, 14-18 May 2000 / ed. Duong D. Do.
Adres wydawniczy: Singapore : World Scientific, 2000
Strony: S. 391-395
Typ publikacji: RRZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
39/88
Autorzy: R[oman] Leboda, M[ałgorzata] Marciniak, V. M. Gun'ko, W[iesław] Grzegorczyk, A. A. Malygin, A. A. Malkov.
Tytuł: Structure of carbonized mesoporous silica gel/CVD-titania.
Czasopismo: Colloids Surf., A.
Szczegóły: 2000 : vol. 167, s. 275-285
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.869
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
40/88
Autorzy: Bogdan Jacek Trznadel, Roman Leboda, Barbara Charmas.
Tytuł: Wpływ obecności pirolitycznego koksu na powierzchni żelu krzemionkowego na jego strukturę.
Czasopismo: Przem. Chem.
Szczegóły: 2000 : t. 79, nr 6, s. 199-203
Typ publikacji: ARP
Język publikacji: PL
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.234
Punktacja ministerstwa: 7.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
41/88
Autorzy: V[ladimir] V. Turov, V[ladimir] M. Gun'ko, R[oman] Leboda, V[olodimyr] V. Brei.
Tytuł: A method for determination of free surface energy and adhesion forces : highly dispersed oxides, mesoporous and microporous materials.
Czasopismo: Ann. UMCS, Sect. AA.
Szczegóły: 2001 : vol. 56, s. 209-241
Typ publikacji: ARP
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
42/88
Autorzy: V. I. Gomonaj, N. P. Golub, K. Y. Szekeresh, P. V. Gomonaj, B[arbara] Charmas, R[oman] Leboda.
Tytuł: Adsorption of lead(II) ions on transcarpathian clinoptilolite.
Czasopismo: Adsorpt. Sci. Technol.
Szczegóły: 2001 : vol. 19, nr 6, s. 465-473
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.457
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
43/88
Autorzy: L. Patrylak, R. Likhnyovskyi, V. Vypyraylenko, R[oman] Leboda, J[adwiga] Skubiszewska-Zięba, K. Patrylak.
Tytuł: Adsorption properties of zeolite-containing microspheres and FCC catalysts based on Ukrainian kaolin.
Czasopismo: Adsorpt. Sci. Technol.
Szczegóły: 2001 : vol. 19, nr 7, s. 525-540
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.457
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
44/88
Autorzy: M. S. Mel'gunov, V. B. Fenelonov, R[oman] Leboda, B[arbara] Charmas.
Tytuł: Applicability verification for a new method of measuring the components surface areas in bicomponent catalysts and adsorbents.
Czasopismo: Colloids Surf., A.
Szczegóły: 2001 : vol. 186, nr 3, s. 203-209
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.098
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
45/88
Autorzy: R[oman] Leboda, V[ladimir] M. Gun'ko, M[ałgorzata] Marciniak, W[iesław] Grzegorczyk, J[adwiga] Skubiszewska-Zięba.
Tytuł: Effect of carbon deposits on the structure of hybrid C/TiO2/SiO2 adsorbents.
Czasopismo: Adsorpt. Sci. Technol.
Szczegóły: 2001 : vol. 19, nr 5, s. 385-395
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.457
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
46/88
Autorzy: V[ladimir] M. Gun'ko, I. F. Mironyuk, V. I. Zarko, V[ladimir] V. Turov, E. F. Voronin, E. M. Pakhlov, E. V. Goncharuk, R[oman] Leboda, J[adwiga] Skubiszewska-Zięba, W[ładysław] Janusz, S[tanisław] Chibowski, Y. N. Levchuk, A. V. Klyueva.
Tytuł: Fumed silicas possessing different morphology and hydrophilicity.
Czasopismo: J. Colloid Interface Sci.
Szczegóły: 2001 : vol. 242, nr 1, s. 90-103
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.530
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
47/88
Autorzy: R[oman] Leboda, V[ladimir] M. Gun'ko, W. Tomaszewski, B[ogdan] J[acek] Trznadel.
Tytuł: Relationship between structural characteristics of activated carbons and their concentrating efficiency with respect to nitroorganics.
Czasopismo: J. Colloid Interface Sci.
Szczegóły: 2001 : vol. 239, nr 2, s. 489-500
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.530
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
48/88
Autorzy: D. Głażewski, P[iotr] Staszczuk, R[oman] Leboda.
Tytuł: Studies of the polar and apolar liquid film properties of pure and modified activated carbons by thermal analysis and sorptiometric methods.
Czasopismo: Adsorpt. Sci. Technol.
Szczegóły: 2001 : vol. 19, nr 6, s. 487-497
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.457
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
49/88
Autorzy: V[ladimir] M. Gun'ko, R[oman] Leboda, V. A. Pokrovskiy, B[arbara] Charmas, V[ladimir] V. Turov, J[anusz] Ryczkowski.
Tytuł: Study of the organic carbon content of silica gel carbonised by pyrolysis of alcohols.
Czasopismo: J. Anal. Appl. Pyrol.
Szczegóły: 2001 : vol. 60, nr 2, s. 233-247
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.787
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
50/88
Autorzy: P. Kowalczyk, A. P. Terzyk, P. A. Gauden, R[oman] Leboda.
Tytuł: The characterization of microporous activated carbons utilizing a simple adsorption genetic algorithm (SAGA).
Czasopismo: J. Colloid Interface Sci.
Szczegóły: 2001 : vol. 239, nr 2, s. 591-594
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.530
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
51/88
Autorzy: Dorota Palijczuk, Piotr Kowalczyk, Mirosław Pietrzykowski, Stefan Ziętek, Małgorzata Ziętek, Radosław Szmigielski, Roman Leboda.
Tytuł: Badanie adsorpcji dynamicznej par-tert-butylobenzenu na komercyjnych węglach aktywnych D43/1 i D55/2 pod kątem zastosowania ich w sprzęcie ochrony układu oddechowego.
Tytuł angielski: Studies on the dynamic adsorption of tert-butylbenzene vapor on commercial active carbons D43/1 and D55/2 in view of their possible use in respiratory protection equipment.
Czasopismo: Przem. Chem.
Szczegóły: 2002 : nr 11, s. 716-721
Typ publikacji: ARP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
52/88
Autorzy: V[ladimir] M. Gun'ko, V. I. Zarko, D. J. Sheeran, J. P. Blitz, R[oman] Leboda, W[ładysław] Janusz, S[tanisław] Chibowski.
Tytuł: Characteristics of modified Cab-o-Sil in aqueous media.
Czasopismo: J. Colloid Interface Sci.
Szczegóły: 2002 : vol. 252, nr 1, s. 109-118
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.466
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
53/88
Autorzy: V[ladimir] M. Gun'ko, A. G. Dyachenko, M. V. Borysenko, J[adwiga] Skubiszewska-Zięba, R[oman] Leboda.
Tytuł: CVD-titania on mesoporous silica gels.
Czasopismo: Adsorption.
Szczegóły: 2002 : vol. 8, nr 1, s. 59-70
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.097
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
54/88
Autorzy: R[oman] Leboda, V[ladimir] V. Turov, W. Tomaszewski, V[ladimir] M. Gun'ko, J[adwiga] Skubiszewska-Zięba.
Tytuł: Effect of adsorption of nitroaromatic compounds on the characteristics of bound water layers in aqueous suspensions of activated carbons.
Czasopismo: Carbon.
Szczegóły: 2002 : vol. 40, nr 3, s. 389-396
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.048
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
55/88
Autorzy: J[adwiga] Skubiszewska-Zięba, B[arbara] Charmas, R[oman] Leboda, P[iotr] Staszczuk, P. Kowalczyk, P[iotr] Oleszczuk.
Tytuł: Effect of hydrothermal modification on the porous structure and thermal properties of carbon-silica adsorbents (carbosils).
Czasopismo: Mater. Chem. Phys.
Szczegóły: 2002 : vol. 78, nr 2, s. 486-494
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.778
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
56/88
Autorzy: B[arbara] Charmas, R[oman] Leboda, G. Gerard, F. Villiéras.
Tytuł: Effects of oxidation on surface heterogeneity of carbosils.
Czasopismo: Appl. Surf. Sci.
Szczegóły: 2002 : vol. 196, nr 1-4, s. 126-137
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.295
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
DOI:
57/88
Autorzy: B[arbara] Charmas, R[oman] Leboda, S[tanisław] Pikus, A. Jezierski, E[lżbieta] Kobylas.
Tytuł: Examination of the structure and energetic properties of carbosils surface prepared by dichloromethane pyrolysis.
Czasopismo: Colloids Surf., A.
Szczegóły: 2002 : vol. 208, nr 1-3, s. 93-102
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.350
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
58/88
Autorzy: V[ladimir] M. Gun'ko, V. I. Zarko, E. F. Voronin, V[ladimir] V. Turov, I. F. Mironyuk, I. I. Gerashchenko, E. V. Goncharuk, E. M. Pakhlov, N. V. Guzenko, R[oman] Leboda, J[adwiga] Skubiszewska-Zięba, W[ładysław] Janusz, S[tanisław] Chibowski, Y. N. Levchuk, A. V. Klyueva.
Tytuł: Impact of some organics on structural and adsorptive characteristics of fumed silica in different media.
Czasopismo: Langmuir.
Szczegóły: 2002 : vol. 18, nr 3, s. 581-596
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.248
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
59/88
Autorzy: V[ladimir] V. Turov, V[ladimir] M. Gun'ko, R[oman] Leboda, T. J. Bandosz, J[adwiga] Skubiszewska-Zięba, D. Palijczuk, W. Tomaszewski, S. Ziętek.
Tytuł: Influence of organics on the structure of water adsorbed on activated carbons.
Czasopismo: J. Colloid Interface Sci.
Szczegóły: 2002 : vol. 253, nr 1, s. 23-34
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.466
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
60/88
Autorzy: D. Palijczuk, V[ladimir] M. Gun'ko, R[oman] Leboda, J[adwiga] Skubiszewska-Zięba, S. Ziętek.
Tytuł: Porous structure of activated carbons and tert-butylbenzene breakthrough dynamics.
Czasopismo: J. Colloid Interface Sci.
Szczegóły: 2002 : vol. 250, nr 1, s. 5-17
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.466
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
61/88
Autorzy: Małgorzata Marciniak.
Tytuł: Preparatyka i badania właściwości powierzchniowych zawęglonych i niezawęglonych tlenkowych adsorbentów tytano-krzemionkowych.
Tytuł angielski: Preparation and surface properties examinations of carbonized and uncarbonized oxide titania-silica adsorbents.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Prom. prof. dr hab. Roman Leboda.
Adres wydawniczy: Lublin : UMCS, 2002
Strony: 170 k.
Uwagi: Obrona: 16.09.2002
Typ publikacji: DP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
62/88
Autorzy: B. I. Gerashchenko, V[ladimir] M. Gun'ko, I. I. Gerashchenko, I. F. Mironyuk, R[oman] Leboda, H. Hosoya.
Tytuł: Probing the silica surfaces by red blood cells.
Czasopismo: Cytometry.
Szczegóły: 2002 : vol. 49, nr 2, s. 56-61
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.933
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
63/88
Autorzy: V[ladimir] M. Gun'ko, R[oman] Leboda, V[ladimir] V. Turov, B[arbara] Charmas, J[adwiga] Skubiszewska-Zięba.
Tytuł: Structural and energetic heterogeneities of hybrid carbon-mineral adsorbents.
Czasopismo: Appl. Surf. Sci.
Szczegóły: 2002 : vol. 191, nr 1-4, s. 286-299
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.295
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
DOI:
64/88
Autorzy: R[oman] Leboda, J[adwiga] Skubiszewska-Zięba, B[arbara] Charmas, S[tanisław] Chodorowski, V. A. Pokrovskiy.
Tytuł: Carbon-mineral adsorbents from waste materials : case study.
Czasopismo: J. Colloid Interface Sci.
Szczegóły: 2003 : vol. 259, nr 1, s. 1-12
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.582
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
65/88
Autorzy: B[arbara] Charmas, J[adwiga] Skubiszewska-Zięba, R[oman] Leboda, V[ladimir] V. Turov, P. Kowalczyk.
Tytuł: Effect of hydrothermal treatment on the structure of water layers in carbosils suspensions.
Czasopismo: Colloids Surf., A.
Szczegóły: 2003 : vol. 221, nr 1-3, s. 91-99
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.440
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
66/88
Autorzy: P. Kowalczyk, A. P. Terzyk, P. A. Gauden, R[oman] Leboda, E. Szmecchtig-Gauden, G. Rychlicki, Z. Y. Ryu, H. Q. Rong.
Tytuł: Estimation of the pore-size distribution function from the nitrogen adsorption isotherm : comparison of density functional theory and the method of Do and co-workers.
Czasopismo: Carbon.
Szczegóły: 2003 : vol. 41, nr 6, s. 1113-1125
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.120
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
67/88
Autorzy: V[ladimir] M. Gun'ko, R[oman] Leboda, V. I. Zarko, J[adwiga] Skubiszewska-Zięba, W[iesław] Grzegorczyk, E. M. Pakhlov, E. F. Voronin, O. Seledets, E[mil] Chibowski.
Tytuł: Fumed oxides modified due to pyrolysis of cyclohexene.
Czasopismo: Colloids Surf., A.
Szczegóły: 2003 : vol. 218, nr 1-3, s. 103-124
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.440
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
68/88
Tytuł: Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. [R.] 1 (2002).
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: [Pod red. Hałyny Sołowij ; kom. red. Jan Pomorski, ..., Grzegorz Kuprianowicz, Roman Leboda, Michał Łesiów, Bogumiła Mucha-Leszko [et al.].
Adres wydawniczy: Lublin : Wydaw. UMCS, 2003
Strony: 404 s.
Uwagi: Na s. tyt.: Niniejsze studia są dorobkiem doktorantów EKPiUU, zaprezentowanym podczas pierwszych Dni Nauki, które odbyły się w dniach 20-24 maja 2002 roku. Rocz. Tekst w jęz. ukr. lub pol.
Typ publikacji: EDP
Język publikacji: UK, PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
69/88
Autorzy: R[oman] Leboda, J[adwiga] Skubiszewska-Zięba, W. Tomaszewski, V[ladimir] M. Gun'ko.
Tytuł: Structural and adsorptive properties of activated carbons prepared by carbonization and activation of resins.
Czasopismo: J. Colloid Interface Sci.
Szczegóły: 2003 : vol. 263, nr 2, s. 533-541
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.582
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
70/88
Autorzy: V[ladimir] M. Gun'ko, V[ladimir] V. Turov, J[adwiga] Skubiszewska-Zięba, R[oman] Leboda, M. D. Tsapko, D. Palijczuk.
Tytuł: Structural characteristics of a carbon adsorbent and influence of organic solvents on interfacial water.
Czasopismo: Appl. Surf. Sci.
Szczegóły: 2003 : vol. 214, nr 1-4, s. 178-189
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.284
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
DOI:
71/88
Autorzy: V[ladimir] M. Gun'ko, O. Seledets, J[adwiga] Skubiszewska-Zięba, R[oman] Leboda, S[ylwia] Pasieczna.
Tytuł: Structural characteristics of pyrocarbon-fumed silica.
Czasopismo: Colloids Surf., A.
Szczegóły: 2003 : vol. 220, nr 1-3, s. 69-81
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.440
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
72/88
Autorzy: V[ladimir] M. Gun'ko, I. V. Mikhailova, V. I. Zarko, I. I. Gerashchenko, N. V. Guzenko, W[ładysław] Janusz, R[oman] Leboda, S[tanisław] Chibowski.
Tytuł: Study of interaction of proteins with fumed silica in aqueous suspensions by adsorption and photon correlation spectroscopy methods.
Czasopismo: J. Colloid Interface Sci.
Szczegóły: 2003 : vol. 260, nr 1, s. 56-69
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.582
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
73/88
Autorzy: A. M. Puziy, B[arbara] Charmas, O. P. Poddubnaya, M. S. Mel'gunov, R[oman] Leboda, B[ogdan] J[acek] Trznadel.
Tytuł: Surface heterogeneity of carbon-silica adsorbents studied on the basis of the complex adsorption investigations.
Czasopismo: Colloids Surf., A.
Szczegóły: 2003 : vol. 213, nr 1, s. 45-57
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.440
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
74/88
Autorzy: V[ladimir] M. Gun'ko, E. F. Voronin, I. F. Mironyuk, R[oman] Leboda, J[adwiga] Skubiszewska-Zięba, E. M. Pakhlov, N. V. Guzenko, A. A. Chuiko.
Tytuł: The effect of heat, adsorption and mechanochemical treatment on stuck structure and adsorption properties of fumed silicas.
Czasopismo: Colloids Surf., A.
Szczegóły: 2003 : vol. 218, nr 1-3, s. 125-135
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.440
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
75/88
Autorzy: Dorota Palijczuk.
Tytuł: Badania adsorpcji dynamicznej analogów adsorpcyjnych bojowych substancji fosforoorganicznych na węglach aktywnych.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Prom. prof. dr hab. Roman Leboda.
Adres wydawniczy: Lublin : UMCS, Wydz. Chemii, 2004
Strony: 205 k.
Uwagi: Obrona: 27.09.2004
Typ publikacji: DP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
76/88
[Opis zgłoszony przez autora]
Autorzy: V.V. Turov, V.M. Gun'ko, M.D. Tsapko, V.M. Bogatyrev, J[adwiga] Skubiszewska-Zięba, R[oman] Leboda, J[anusz] Ryczkowski.
Tytuł: Influence of organic solvents on interfacial water at surfaces of silica gel and partially silylated fumed silica.
Czasopismo: Applied Surface Science
Szczegóły: 2004 : Vol. 229, nr 1-4, s. 197-213.
ISSN: 0169-4332
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.497
Punktacja ministerstwa: 9.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
DOI:
77/88
Tytuł: Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. [R.] 2 (2003).
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: [Pod red. Hałyny Sołowij ; kom. red. Jan Pomorski, ..., Roman Leboda, Michał Łesiów, Grzegorz Kuprianowicz, [et al.].
Adres wydawniczy: Lublin : Wydaw. UMCS, 2004
Strony: 280 s.
Uwagi: Na s. tyt.: Niniejsze studia są dorobkiem doktorantów EKPiUU, zaprezentowanym podczas drugich Dni Nauki, które odbyły się w dniach 2-7 czerwca 2003 roku. Rocz. Tekst w jęz. ukr. lub pol.
Typ publikacji: EDP
Język publikacji: UK, PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
78/88
Autorzy: Jadwiga Skubiszewska-Zięba, Roman Leboda, Vladimir M. Gunko, Dorota Palijczuk, Stefan Ziętek.
Tytuł: Wpływ wymrażania próbek węgli aktywnych wodą na ich strukturę porowatą.
Tytuł angielski: The pore structure effects of cryo-freezing in hydrated active carbons.
Czasopismo: Przem. Chem.
Szczegóły: 2004 : nr 2, s. 79-83
Typ publikacji: ARP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
79/88
Autorzy: V[ladimir] M. Gun'ko, R[oman] Leboda, J[adwiga] Skubiszewska-Zięba, B[arbara] Charmas, P. Oleszczuk.
Tytuł: Carbon adsorbents from waste ion exchange resins.
Czasopismo: Carbon.
Szczegóły: 2005 : vol. 43, nr 6, s. 1143-1150
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
80/88
Autorzy: M. V. Borysenko, V[ladimir] M. Gun'ko, A. G. Dyachenko, I. Y. Sulim, R[oman] Leboda, J[adwiga] Skubiszewska-Zięba, J[anusz] Ryczkowski.
Tytuł: CVD-zirconia on fumed silica and silica gel.
Czasopismo: Appl. Surf. Sci.
Szczegóły: 2005 : vol. 242, nr 1/2, s. 1-12
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
DOI:
Adres url:
81/88
Autorzy: V[ladimir] M. Gun'ko, V[ladimir] V. Turov, R[oman] Leboda, J[adwiga] Skubiszewska-Zięba, M. D. Tsapko, D[orota] Palijczuk.
Tytuł: Influence of organics on structure of water adsorbed on activated carbons.
Czasopismo: Adsorption.
Szczegóły: 2005 : vol. 11, s. 163-168
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
82/88
Autorzy: S. V. Mikhalovsky, V[ladimir] M. Gun'ko, V. V. Turov, R[oman] Leboda, W. R. Betz.
Tytuł: Investigation of structural and adsorptive characteristics of various carbons.
Czasopismo: Adsorption.
Szczegóły: 2005 : vol. 11 Suppl. 1, s. 657-662
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
83/88
Autorzy: Olha Seledets.
Tytuł: Preparatyka adsorbentów węglowo-mineralnych o specyficznych właściwościach powierzchniowych.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Prom. prof. dr hab. Roman Leboda.
Adres wydawniczy: Lublin : UMCS, 2005
Strony: 180 k.
Uwagi: Obrona: 27.06.2005
Typ publikacji: DP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
84/88
Autorzy: O. Seledets, V[ladimir] M. Gun'ko, J[adwiga] Skubiszewska-Zięba, R[oman] Leboda, M. Musiatowicz, P[rzemysław] Podkościelny, A[ndrzej] Dąbrowski.
Tytuł: Structural and energetic heterogeneities of pyrocarbon/silica gel systems and their adsorption properties.
Czasopismo: Appl. Surf. Sci.
Szczegóły: 2005 : vol. 240, nr 1-4, s. 222-235
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
DOI:
85/88
Autorzy: V[ladimir] M. Gun'ko, R[oman] Leboda, J[adwiga] Skubiszewska-Zięba, B[arbara] Gawdzik, B[arbara] Charmas.
Tytuł: Structural characteristic of porous polymers treated by freezing with water or acetone.
Czasopismo: Appl. Surf. Sci.
Szczegóły: 2005 : vol. 252, nr 3, s. 612-618
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
86/88
Autorzy: V[ladimir] M. Gun'ko, V[ladimir] V. Turov, R[oman] Leboda, V. I. Zarko, J[adwiga] Skubiszewska-Zięba, B[arbara] Charmas.
Tytuł: Adsorption, NMR and thermally stimulated depolarization current methods for comparative analysis of heterogeneous solid and soft materials.
Tytuł całości: W: Surface heterogeneity effects in adsorption and catalysis on solids : sixth international symposium, [Poland, Zakopane 2006, 28th August - 2nd September]. Lublin : [s. n.
Adres wydawniczy: ], 2006
Strony: S. 56-58
Typ publikacji: KOP
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
87/88
[Opis zgłoszony przez autora]
Autorzy: O. Korkuna, R[oman] Leboda, J[adwiga] Skubiszewska-Zięba, T. Vrublevs'ka, V.M. Gun'ko, J[anusz] Ryczkowski.
Tytuł: Structural and physicochemical properties of natural zeolites: clinoptilolite and mordenite.
Czasopismo: Microporous and Mesoporous Materials
Szczegóły: 2006 : Vol. 87, s. 243-254.
ISSN: 1387-1811
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.796
Punktacja ministerstwa: 24.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
DOI:
[sprawdź dostępność w katalogu BG UMCS]
88/88
Autorzy: M. Kosmulski, J[adwiga] Skubiszewska-Zięba, R[oman] Leboda, K[rystyna] Marczewska-Boczkowska, P[iotr] Próchniak.
Tytuł: New ceramic-carbon composites for electrodes for electrochemical capacitors.
Czasopismo: J. Colloid Interface Sci.
Szczegóły: 2007 : vol. 309, nr 1, s. 160-168
Typ publikacji: ARZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:
  Wyświetl ponownie stosując format:


logo UMCS